שירותים לוגיסטיים

שירותים לוגיסטיים: שירותי תפעול למחסנים לוגיסטיים, בונדדים ומסופי מטענים: ריקון והמכלת מכולות בשיטה קבלנית, קבלת והכנסת סחורות ושיגורם ע"פ דרישת הלקוח.